Så gör du

Messa in din förenings registreringsnamn till 04570077667 så betalar Ålcom ut ett stöd som motsvarar 10 % av dina inhemska samtalsavgifter direkt till din förening.

Aktiva föreningar